U wilt natuurlijk absolute zekerheid dat uw geld in goede handen is. In Nederland zijn verschillende instanties actief die zich bezighouden met de kwaliteit en de integriteit van hypotheekadviseurs en hypotheekverstrekkers. Als het goed is krijgt u weinig met deze instanties te maken. Maar het is wel goed om te weten dat ze er zijn en wat ze zoal doen.
Hierna geven we informatie over de volgende instanties:
• Agentschap NL (SenterNovem)
• AFM: de Autoriteit Financiële Markten
• CHF: het Contactorgaan Hypothecaire Financiers
• Kifid: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
• SEH: de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs
• WEW: Waarborgfonds eigenwoning (Nationale Hypotheek Garantie)

Agentschap NL

SenterNovem, onderdeel van het Agentschap NL, is de organisatie waar u terecht kunt als u gebruik wilt maken van de stimuleringsmaatregelen van de overheid. U kunt hier bijvoorbeeld subsidies aanvragen voor verschillende maatregelen die uw huis klimaatvriendelijker maken. Wanneer u voor het eerst een huis gaat kopen, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een koopsubsidie van SenterNovem. De overheid wil hiermee het eigenwoningbezit in Nederland stimuleren.

De Autoriteit Financiële Markten

Alle financiële instellingen van Nederland staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze organisatie zorgt ervoor dat alle betrokken partijen zich houden aan de regels in de Wet op de Financiële Dienstverlening. Wanneer financiële instellingen, zoals hypotheekverstrekkers of verzekeraars, zich niet aan de regels houden, geeft de AFM een waarschuwing. Als de financiële dienstverlener zich niets van de waarschuwing aantrekt, kan de AFM boetes opleggen en uiteindelijk zelfs de vergunning van de dienstverlener intrekken.
Een van de regels waar u als klant mee te maken krijgt, is de financiële zorgplicht. Alle financiële instellingen zijn verplicht om goed voor u als klant te zorgen. Dit houdt in dat ze een klantprofiel opstellen, waarin staat wat uw eisen, wensen en mogelijkheden zijn. Ook moet de bank of verzekeraar nagaan of u begrijpt wat voor product u aanschaft en welke verplichtingen daaraan verbonden zijn.

Het Contactorgaan Hypothecaire Financiers

Het Contactorgaan Hypothecaire Financiers (CHF) is een overkoepelende organisatie van hypotheekverstrekkers. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen werken in het CHF samen om algemeen geldende gedragsregels vast te stellen. Een van de zaken waarmee u als consument te maken krijgt, is de toetsrente die het CHF ieder kwartaal opnieuw vaststelt.
Aan de hand van de toetsrente kan de hypotheekverstrekker berekenen welk bedrag u maximaal kunt lenen. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen. De hypotheekverstrekker mag zelf bepalen of hij zich aan deze CHF-norm houdt of niet. Hij mag u dus meer geld uitlenen dan volgens het CHF verstandig is. In dit geval is de hypotheekverstrekker wel verplicht om u te vertellen dat het bedrag dat u leent boven de CHF-norm ligt.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners

U kunt bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid) terecht wanneer u ontevreden bent over de diensten van een financiële instelling. Voordat u zich bij het Kifid meldt, moeten u en de financiële instelling proberen om de klacht onderling op te lossen. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan het Kifid als onafhankelijke bemiddelaar optreden. Bemiddeling door het Kifid is veel voordeliger dan wanneer u met uw geschil naar de rechter gaat. De adviezen van het Kifid zijn niet bindend. Wanneer u het niet met de uitspraak eens bent, kunt u dus alsnog naar de rechter stappen.

De Stichting Erkend Hypotheekadviseur

De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) is een brancheorganisatie die de kwaliteit van de bij haar aangesloten adviseurs controleert. Een hypotheekadviseur mag zich pas een Erkend Hypotheekadviseur noemen als hij of zij aan de eisen van het SEH voldoet. De adviseur moet hiervoor een aantal examens halen. Daarnaast moet een Erkend Hypotheekadviseur zich voortdurend laten bijscholen. Hij of zij is immers actief op een markt waar wetten en regels een belangrijke rol spelen.

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de organisatie die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgeeft. Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u onder de NHG een hypotheek afsluiten die voordeliger uitvalt dan zonder de garantie. De NHG garandeert namelijk dat de hypotheekverstrekker haar geld krijgt op het moment dat u niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. In de praktijk betekent dit dat u een lagere hypotheekrente betaalt.
Niet iedereen komt in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie. U moet aan strenge voorwaarden voldoen. Zo mag uw inkomen niet te hoog zijn, is er een maximum aan het hypotheekbedrag dat u mag lenen en mag u niet teveel andere schulden hebben. De voorwaarden die op dit moment gelden vindt u op de website van de NHG.