Wanneer u uw hypotheek koppelt aan een levensverzekering, is er sprake van een levenhypotheek. Gedurende de looptijd van de hypotheek lost u niets af. Wel betaalt u rente over de uitstaande schuld. Daarnaast betaalt u maandelijks de premie voor uw levensverzekering. Met deze verzekering kunt u aan het einde van de looptijd uw hypotheek aflossen.
De levenhypotheek kent twee varianten: de traditionele levenhypotheek en de moderne levenhypotheek. Beide varianten lichten we hierna toe.

Traditionele levenhypotheek

Bij een traditionele levenhypotheek spaart u voor de aflossing van de hypotheekschuld door geld in een levensverzekering te storten. De ingelegde gelden worden belegd. Het kapitaal dat u met deze levensverzekering opbouwt, kunt u gebruiken om de hypotheek af te lossen. Bij een traditionele levenhypotheek geeft de hypotheekverstrekker geen garanties over de hoogte van het kapitaal dat u uiteindelijk opbouwt. Wel is het vaak mogelijk om afspraken te maken over het minimale rentepercentage dat de hypotheekverstrekker over het kapitaal uitkeert. Bij een rentevergoeding van 3% kunt u minimaal 60% van uw hypotheekschuld aflossen. In de praktijk ligt het rendement over het algemeen hoger. U blijft dan hooguit met een kleine restschuld zitten.

Moderne levenhypotheek

Bij een moderne levenhypotheek kunt u meebeslissen over de manier waarop u het benodigde kapitaal opbouwt. U kunt bijvoorbeeld aangeven op welke manier en in welke fondsen het ingelegde geld moet worden belegd. Onder bepaalde voorwaarden kunt u tussentijds aanpassingen doen in de wijze waarop uw geld wordt belegd. Daarnaast kunt u de opbouw van de premie wijzigen. Aan het begin van de looptijd is een aanzienlijk deel van de ingelegde premie nodig voor de verplichte overlijdensrisicoverzekering. Een betrekkelijk klein deel wordt besteed aan het opbouwen van kapitaal. Naarmate de looptijd vordert, verandert deze verhouding. Een steeds groter deel is bestemd voor kapitaalopbouw, een kleiner deel geldt als premie voor de overlijdensrisicoverzekering.
Net als bij de traditionele variant geeft de hypotheekverstrekker van een moderne levenhypotheek geen garanties over het eindbedrag.

Kiezen voor de levenhypotheek

Een levenhypotheek is geschikt voor mensen die een risico durven te nemen. Wanneer de beleggingen tegenvallen, is er aan het einde van de looptijd mogelijk te weinig kapitaal om de hypotheek af te lossen. Het tegenovergestelde komt echter ook voor: de levensverzekering keert meer geld uit dan voor de aflossing nodig is. Bij een traditionele levenhypotheek geeft u het beheer van de gelden uit handen aan de hypotheekverstrekker. Wanneer u voor een moderne levenhypotheek kiest, krijgt u meer keuzevrijheid. Er zijn verschillende partijen waar u een offerte voor een levenhypotheek kunt opvragen. Het vergelijken van de offertes is altijd een goed idee. Let u hierbij niet alleen op de tarieven, maar ook op de voorwaarden.